• globe

Name of College City State Name of Qualification Year Title of Research Name of Schloar Name of Guide Name of Co-guide Discussion/Conclusion Working Functional Pharmacy
Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2009 A Pharmaceutico - Analytical & Comparative Clinical Study of Shilatalo Rasa & Godanti Bhasma W.S.R. to Kasa Roga Dr. Kamlesh Dhanautiya Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh NA NA NA
Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2009 A Pharmaceutico - Analytical & Clinical Study of Tala- Sindoor W.S.R. to Tamaka Shvasa Dr. Rashmi Tandon Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh NA NA NA
Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2007 Panchtikta Ghrita Guggulu ka Nirmanatmak evam Prabhavatmak Addhyan Prameha (Madhumeha) Roga ke Paripekshya me Dr. Surekha Bhagat Dr. P.K. Pachori Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh NA NA
Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2009 A Comparative Pharmaceutico-Analytical and Clinical Study of Yashada Bhasma prepared with two Processes of Marana W.S.R. to Raktapradara Dr. Laxmi Hemnani Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh NA NA NA
Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2008 Swarnamakshik ka Trividh Shodhana Evam Hingul se maran Kar Bhasma Nirman Vishleshnatmak Evam Pandu rog par Tulnatmak Adhyayan Dr. Satyanarayan Rathor Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. P.K. Pachori Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh NA NA
Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2010 Standardization of Kasisa Bhasma Prepared by two methods (Traditional and modern) Dr. Nirmala Kushwaha Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh NA NA
Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2010 Shukla Varga Sudha Kurma Shankhshukti Varatika ka Vishleshnatmak evam Tulnatmak Addhyan evam Amlapitta Roga par Shankhshukti Varatika Bhasma Ka Prabhavatmak Addhyan Dr. Anju Chandrakar Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh NA NA
Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2010 A Comparative Pharmaceutico - Analytical Study on Tuttha, Mayur- Piccha and Bhunaga satvas Dr. Manish Patel Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh NA NA
Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2008 A Comparative Pharmaceutico Clinical Study of Sameerapannaga Rasa prepared with Samanya Shodhit and Hingulottha Parada on Tamaka Shvasa W.S.R. To Eosinophilia Dr. Purushottam Sagar Dr. K.S. Karbhal Lecturer,Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. P.K. Pachori Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh NA Na
Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2008 Swarna Vang evam Vanga Bhasma ka Tulnatmak Vishleshnatmak evam Prayogatmak Addhaya Madhumeha Roga ke Paripekshya me Dr. Vishvas Parivrajak Dr. P.K. Pachori Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh NA NA